• Tài khoản
    Mật khẩu

Danh sách Nhãn hiệu hàng đầu, Sản phẩm vàng - Dịch vụ vàng 2016

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 

            PHÁT HÀNH NGÀY:                                                                                 26/11/2016

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

Nguyễn Thành Thọ - BTC

Điện thoại: 0936.36.36.98

 

 

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN VÀ TÔN VINH

“TOP 100 NHÃN HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

TOP 100 SẢN PHẨM VÀNG, DỊCH VỤ VÀNG VIỆT NAM NĂM 2016”

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2016

 

Vào lúc 15h15’ ngày 26 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội đã diễn ra “Lễ Tôn vinh Top 100 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Top 100 Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016” trong khuôn khổ chương trình “Bình chọn và Tôn vinh Top 100 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Top 100 Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam” năm 2016 (Sau đây gọi tắt là Chương trình).  Họat động được thực hiện bởi Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam dưới sự tham gia và phối hợp của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Hội Truyền thông số; Hội truyền thông Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Công ty cổ phần truyền thông Mix Việt Nam.

 

Chương trình là hoạt động thường niên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam. Sau 9 năm thực hiện, hoạt động này đã thu hút được sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp là hội viên của Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam với hàng trăm nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ uy tín đã được vinh danh qua các năm.

 

Năm 2016, Chương trình được thực hiện nhằm tổng kết những thành quả kinh tế đạt được của 30 năm công cuộc đổi mới đất nước, Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg về việc xây dựng và phát triển tài sản sở hữu trí tuệ của tổ chức, doanh nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Chương trình 68 của Chính phủ); Nghị quyết 13/CP của Chính phủ nhằm kịp thời, động viên khuyến khích các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, chất lượng và niềm tự hào Nhãn hiệu Việt – Sản phẩm Việt – Dịch vụ Việt. Chương trình được thực hiện từ ngày 04 tháng 7 năm 2016 đến ngày 26 tháng 11 năm 2016. Qua 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được gần 300 bộ hồ sơ của các tổ chức, cá nhân trong cả nước gửi về. Trải qua một quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan và công minh, Hội đồng bình chọn đã chọn ra được 101 nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ để tôn vinh.

 

Tổ chức và doanh nghiệp có Nhãn hiệu, Sản phẩm, Dịch vụ được bình chọn là Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam – Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016 được nhận bằng chứng nhận cùng biểu trưng Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam - Sản phẩm vàng, Dịch vụ vàng Việt Nam năm 2016 và được sử dụng biểu trưng cùng danh hiệu này trên bao bì, nhãn mác sản phẩm, dịch vụ được công nhận.

 

Hoạt động quảng bá 2016 không chỉ giúp các doanh nghiệp thấy được lợi ích và phương cách xây dựng nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ của mình trở nên nổi tiếng, tránh được sự vi phạm nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ trong quá trình kinh doanh ở thị trường nội địa cũng như trên thị trường quốc tế mà còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường quảng bá, tiếp thị xây dựng hình ảnh nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ nâng cao khả năng cạnh tranh, tập hợp và đoàn kết các tổ chức, doanh nghiệp có nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu nhằm hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác vì sự phát triển mạnh mẽ của nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ Việt trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế.

 

 

                                                                                BAN TỔ CHỨC


Danh sách:

Lễ traochứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2020
  • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
  • XEM NHIỀU NHẤT