• Tài khoản
    Mật khẩu

HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM THÔNG BÁO

HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

Số: 2210/ CV

V/v: Vi phạm bản quyền phần mềm Microsoft

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---

 

          Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp Hội viên

 

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều trường hợp tự ý sử dụng hay sao chép các chương trình bản quyền phần mềm của Microsoft. Với hành vi vi phạm này, nhiều trường hợp đã bị xử phạt theo pháp luật nhưng cũng không ít trường hợp vi phạm chưa bị phát hiện và xử lý.

Có thể nói, bất cứ hành động sử dụng hay sao chép phần mềm không phù hợp với các điều khoản cấp quyền sử dụng là hành vi bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm luật sở hữu trí tuệ do Nhà nước đề ra. Vi phạm bản quyền không chỉ kìm hãm sự phát triển của nền công nghiệp phần mềm, mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Hành vi này có thể đối mặt với tội hình sự và các hình thức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. Hơn nữa, các chương trình phần mềm khi được cài đặt không có bản quyền có thể bị virus hoặc tin tặc tấn công sẽ dẫn tới hủy hoại ổ cứng hoặc làm mất dữ liệu của người sử dụng.

Vì vậy, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam ra thông báo và kính đề nghị các Doanh nghiệp hội viên hết sức lưu ý và chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của nhà nước về sở hữu trí tuệ trong việc sử dụng các phần mềm Microsoft nói riêng và các phần mềm khác nói chung. Bởi việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định này là hành động thể hiện sự tôn trọng luật pháp, sự văn minh trong hội nhập quốc tế và cũng chính là công cụ để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận: NT

Lưu: VT

HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(ĐÃ KÝ)

AN KHANG

 

 

Lễ traochứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng 2020
  • SỰ KIỆN LỚN TRONG NĂM
  • XEM NHIỀU NHẤT